Đơn vị có những dự án thiết kế kiến trúc nổi bật nào?

R Cộng đã thiết kế kiến trúc rất nhiều công trình cao cấp tại các dự án ở Hà Nội, nổi bật là: Vinhomes, Ecoparrk, Linh Đàm.. và trải dài từ Bắc vào Nam gồm: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Hồ Chí Minh…