Giá thiết kế kiến trúc tại R Cộng là bao nhiêu?

Giá thiết kế kiến trúc tại R Cộng giao động từ 200.000 VNĐ/M2 đến 250.000 VNĐ/M2 tùy thuộc vào loại hình nhà ở, phong cách thiết kế và khối lượng công việc.