Quy trình thi công nội thất của R Cộng ?

Quy trình thi công nội thất của R Cộng gồm 8 bước:

  • Bước 1: Gặp gỡ trao đổi với khách hàng
  • Bước 2: Khảo sát tổng thể công trình và lập dự toán thi công nội thất
  • Bước 3: Ký kết hợp đồng thi công nội thất
  • Bước 4: Đo đạc chi tiết công trình và kích thước các hạng mục thi công
  • Bước 5: Sản xuất nội thất và thi công phần xây dựng, cải tạo công trình
  • Bước 6: Lắp đặt hoàn thiện nội thất tại công trình
  • Bước 7: Nghiệm thu, bao giao và thanh lý hợp đồng Bước
  • Bước 8: Tư vấn sử dụng và bảo hành, bảo trì.