Quy trình thiết kế kiến trúc của R Cộng như thế nào?

Quy trình thiết kế kiến trúc của R Cộng được thực hiện theo 9 bước, gồm:

  1. Bước 1: Tiếp nhận thông tin và gặp gỡ để trao đổi với Khách hàng
  2. Bước 2: Khảo sát hiện trạng công trình, khu đất
  3. Bước 3: Ký hợp đồng thiết kế kiến trúc
  4. Bước 4: Lên mặt bằng kiến trúc sơ bộ
  5. Bước 5: Đề xuất các phương án thiết kế kiến trúc
  6. Bước 6: Triển khai bản vẽ 3D
  7. Bước 7: Triển khai thiết kế kỹ thuật 2D
  8. Bước 8: Bàn giao hồ sơ thiết kế và thanh lý hợp đồng
  9. Bước 9: Hỗ trợ giám sát công trình