R Cộng có nhận thi công nội thất không gian riêng lẻ trong ngôi nhà không?

Nếu là mẫu thiết kế nội thất của R Cộng, chúng tôi rất vui lòng nhận thi công không gian riêng lẻ trong ngôi nhà.