Thời gian để hoàn thiện mẫu thiết kế kiến trúc là bao lâu?

Tùy thuộc vào loại hình nhà ở và khối lượng công việc mà thời gian thiết kế sẽ khác nhau nhưng tối thiểu để hoàn thiện một mẫu thiết kế kiến trúc là 1 tháng trở lên. Chúng tôi cam đoan sẽ mang đến những mẫu thiết kế hoàn hảo nhất, theo phong cách riêng mà gia chủ mong muốn.