Tôi đã có mẫu thiết kế thuê R Cộng thi công nội thất được không?

R Cộng hạn chế nhận các gói thầu thi công nội thất khi gia chủ đã có mẫu thiết kế nội thất của đơn vị khác. Là chuyên gia kiến tạo không gian, chúng tôi luôn yêu cầu cao trong mỗi công trình từ tối ưu diện tích, công năng sử dụng và thẩm mỹ của nội thất.