Phạm vi hoạt động của R Cộng tại tỉnh thành nào?

Chúng tôi nhận thiết kế thi công trọn gói tại tất cả các tỉnh thành cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành tại vùng Bắc Bộ